Aanbeveling

In de samenwerking met Ton hebben we als één van zijn grootste kwaliteiten leren kennen het vermogen om in enkele minuten een eerste indruk van iemand te vormen en die op een zodanig reflectieve manier terug te geven dat de ander die meteen herkent: soms geschrokken, soms ontroerd, soms onder de indruk en steeds weer verrast door de grote mate van herkenning. Bovendien is Ton steeds weer in staat met een grote mate van respect, liefde en bovenal humor “met bijna niks” een creatieve leeromgeving te creëren. Dat alles legt hij even snel als creatief en integer op video vast.